Tagged with digitalisering

Dagens selger har gått ut på dato, kjøp er det nye salget!

252 views 28.03.2018.

Vær forberedt på å bli utfordret, men også inspirert og informert om hvordan salg og markedsføring har forandret seg de siste få årene - og hva du kan gjøre for å møte den digitale fremtidens krav.

Hvordan utfører de største digitale selskapene i verden salg og markedsføring - og hva kan vi...

64 views 28.03.2018.

Salg og markedsføring er i ferd med å smelte sammen til én og samme disiplin i digitale kanaler. Det er ingen kunst å samle data. Det er først når data kan brukes til å oppnå bedre resultater at det blir en konkurransefordel for deg og din virksomhet.

Digital disrupsjon kommer til alle bedrifter. Hvorfor og hvordan vil det påvirke din bedrift?

53 views 28.03.2018.

Digital disrupsjon er i ferd med å få fotfeste i det norske språket. En digital teknologi som fullstendig endrer innarbeidede metoder og arbeidsmønstre - på tvers av alle bransjer.