Digital disrupsjon kommer til alle bedrifter. Hvorfor og hvordan vil det påvirke din bedrift?

Digital disrupsjon er i ferd med å få fotfeste i det norske språket. En digital teknologi som  fullstendig endrer innarbeidede metoder og arbeidsmønstre - på tvers av alle bransjer.
Legg til en kommentar
Post som (Logg ut)