Dagens selger har gått ut på dato, kjøp er det nye salget!

Vær forberedt på å bli utfordret, men også inspirert og informert om hvordan salg og markedsføring har forandret seg de siste få årene - og hva du kan gjøre for å møte den digitale fremtidens krav.

Legg til en kommentar
Post som (Logg ut)