Slik når du gjennom med gode webinarer i 2023

I løpet av pandemien ble webinarer noe «alle» selskaper tilbød. Hvordan har webinar som format utviklet seg siden det, og hvordan ser fremtiden ut for webinaret som format? I dette foredraget snakker CEO Thomas Madsen-Mygdal fra TwentyThree om hvordan du når gjennom med gode webinarer i 2023 og fremover.     
Legg til en kommentar
Post som (Logg ut)