Datafangst, det viktigste kapitlet i datastrategien din

Foredrag på Kundereisedagen 2022 av Marianne Gjessing, Journalist, Digi.no
Kunsten å samle riktige data, som du faktisk får bruk for, uten å plage kundene dine

Legg til en kommentar
Post som (Logg ut)