The Age of the Buyer: How Marketing and Sales Must Change

I løpet av de siste 10 årene har kundens kjøpsreise endret seg dramatisk, dette betyr også store konsekvenser for måten vi tenker salg og markedsføring på. I Christian Kinnear sitt foredrag får du en bedre forståelse av hvordan salg og marked best bør organiseres for å skape vekst og gode resultater i 2018.
Legg til en kommentar
Post som (Logg ut)