Sikkerhetsledelse – hvordan få alle ansatte til å ta ansvar for digital sikkerhet

Hvor sikre er dataene dine? IT-sikkerhet, eller cyber security , er en del av digitaliseringen det snakkes lite om, men som kan ha store konsekvenser for virksomheten. I dette webinaret gir seniorrådgiver innen cyber secutiry i KPMG, Birgitte Førsund, ledere råd om hvordan de kan øke den digitale sikkerheten i virksomheten.

Presentasjonen finner du her (PDF).

Om foredragsholderen
Birgitte Førsund har jobbet i KPMG siden 2017. Hun har over 20 års erfaring fra nasjonale og internasjonale IT- og telecom-bedrifter. Hun har også jobbet med ulike aktiverings tiltak & prosjekter innen informasjonssikkerhet, digitalisering og forebyggende arbeid for internettsikkerhet. Hun har også jobbet fire år som selvstendig rådgiver/konsulent innen strategisk kommunikasjon, allianser, lobby og sponsorater. Hun har også lang erfaring med presse & kommunikasjonsarbeid knyttet til informasjonssikkerhet. Birgitte har samarbeidet med og har et omfattende nettverk knyttet til Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Justisdepartementet, Næringslivets sikkerhetsråd, PST, FinansCERT, KRIPOS, The European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) og EC3/Europol.
Legg til en kommentar
Post som (Logg ut)