Jan K Baumann

Den «multi-hybride» selgeren: Hvilken profil har fremtidens selgere?
Jan K. Baumann, Høyskolen Kristiania

Foredraget ble holdt på Inbound-dagen 2019, 13. mars på Oslo Plaza.
Add a comment...
Post as (log out)