Spennende muligheter i LinkedIn - i kombinasjon med HubSpot

Magne og Espen snakker om hvordan man bør utnytte content på LinkedIn. Marius intervjuer Tyrona Heat fra LinkedIn, som snakker om muligheter innen retargeting, audience targeting og account based marketing og hvordan man kan bruke LinkedIn i samspill med HubSpot.
Legg til en kommentar
Post som (Logg ut)