Anneli Setalo griller Christian Nordhelle, vår SEO-spesialist

Førstemann ut på grillen er Chrisitan Nordhelle, vår SEO-spesialst. I denne videoen besvarer han følgende spørsmål:

00:45 Er det kun innholdsproduksjon som gjelder for å oppnå god SEO-score?
02:09 Er det noen former for innhold som teller mer enn andre? Hvordan er forholdet mellom video og tekst?
04:34 Er det kun Google dere optimaliserer for, eller tar dere hensyn til algoritmene til andre søkemotorer også?
06:00 Hvor mye penger bør man bruke på SEO?
07:09 Jeg tenker at all markedsføring handler det P2P (person til person). Er du enig og hvis ikke hvorfor?
07:48 Vi som driver B2C, hvilken plattform skal vi bruke for å gå fra B2C til P2P (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)?
09:25 Hvordan sørger vi for å treffe hjerte/hjerne i en P2P-kommunikasjon? Hvordan sørger vi for at vi blir funnet av personene vi vil nå på den beste plattformen?
10:14 Hvor mye har publiseringsdato å si for rangering i Google? Hvor ofte bør man republisere?
11:30 Hvordan være mest mulig synlig når virksomheten er nyopprettet med lite økonomi?
13:22 Hvordan kan man konkurrere på SEO i et hektisk markedet hvor alle skriver om de samme temaene og pusher ut det samme innholdet?
14:24 Lesbarhet eller SEO?
15:09 Hvordan skaffe bedre leads, spesifikt med tanke på B2B, målgruppe myndigheter.
16:22 Hvordan bygge en god tekst med tanke på SEO?

Legg til en kommentar
Post som (Logg ut)