5 buzzord enhver CEO må kjenne til

Vet du hva API, SEO, IoT, AI og bots er? Hvis ikke, bør du se denne.